logo JedemLesem

JedemLesem

Objevte kouzlo a tajemství lesních stezek single trails
Základní a střední školy zveme na originální výlety s výukou bajkování

Single trail je můj svět. Tvůj taky?

Systém jednosměrných stezek - singletreků je bezpečný a zábavný
Nabízí rodinnou projížďku nebo taky adrenalinový zážitek

Co je single trail

Best video. Když ho dáš celé (14 minut), pochopíš poslání JedemLesem

Zdroj: Bike Magazine

Chcete teambulding na kole?

Od pátku do neděle, nebo kdy chcete vy...

Vyzkoušejte teambuilding vedený profesionálními instruktory
Naučte se bezpečně ovládat jízdu na horských kolech v terénu i na trailu

Biker na trails

Jízda na kole po lesních stezkách je zábavná, a my vás navíc naučíme, jak si kolo užijete ve městě, cestou pro rohlíky, nebo v extrémním terénu


Připravujeme na duben 2019

Kde? Singletrail Moravský kras, Autokemp Olšovec

✓ ubytování v budově, bungalovech, chatkách nebo Penzionu Kůlna
✓ včetně snídaně, oběda a večeře
✓ celoodpružená kola - možnost zapůjčení
✓ dopřejte si zážitky z trailů a výlety v okolí
✓ zahrnuje promítání a přednášky

Partnerem je bike škola BÝT LEPŠÍ


Tohle umíme skvěle

Mrkni na video z prvního trailování

Single trail v Moravském krasu, říjen 2017
video Filip Valachovič, producent David Kaplan

prezentace Single trail Moravský kras 2017

✓ zkontrolováno antivirovými systémy Virus Total
formát PDF | velikost: 1,6 MB

Michal Hubálek

Michal Hubálek

Aktuálně se živím koordinací pracovních skupin na výstavbě trailů,
výstavbou pumptracků a skills center

Dělám rekonstrukce bytů nebo třeba umím řídit tým lidí na stavbě

Táta Emičky a Dominika

Doufám, že z našich tygřat vyrostou prima lidi a třeba bikeři-srdcaři
Zatím je stezky, kola a les docela baví. Pomáhají na brigádách i při výuce...

Denně na kole na stezku do lesa = můj sen
Mám rád klid a energii lesa

mega šutrák - ftuftvelryby

Rychlebské stezky – lék na moje stesky
A mám online zápisník, ale raději se podívejte na tým JedemLesem

Tohle máme rádi

BÝT LEPŠÍ - spolupracujeme s nimi
Rychlebské stezky - srdeční záležitost
Singletrail Moravský kras - sem rádi jezdíme a pracujeme
Areál Peklák Česká Třebová - tady rádi řádíme, jezdíme a blbnem
Atgreen - zde nakupujeme a vždy jsme spokojeni

Seznam se s instruktory

Spojuje nás Zázrak v Rychlebských horách. A nejen to

Lukáš Březina

Lukáš Březina

Certifikovaný instruktor bajkování na plný úvazek. Autor projektu Být lepší. Poznáte ho podle káry Ford Ranger


Natálie Boubelová

Natálie Boubelová

Partnerka Lukáše Březiny. Pracovala v infocentru Rychlebských stezek. Kola? To je prostě životní vášeň.


Dej o sobě vědět. Připoj se

Máš zájem o single trails? Chceš stavět tratě nebo pomáhat s kempy?Ochrana soukromí ● Foto: Filip Valachovič, Lorenzo Cerato, Pixabay
© 2019 Jedemlesem | Michal Hubálek

Powered by Webevize ● Design David Kaplan

Michal Hubálek

Díky! Ozvu se brzy

Tvůj vzkaz jsme doručili Michalovi do pošty.
Buďme v kontaktu na Facebooku

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikatel Michal Hubálek, se sídlem Lázeňská 198, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 87919231 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Michal Hubálek, Lázeňská 198, 562 01 Ústí nad Orlicí, email: hubalekmich@gmail.com, telefonní spojení: +420 774 345 570
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Vertex9 LLC, se sídlem 4322 HARDING PIKE STE 417 PMB 74, NASHVILLE, TN 37205-2664, USA, IČO: 000745044.
5. Objednávkou se rozumí jakýkoliv webový formulář, ve kterém návštěvník webových stránek zadává své osobní údaje. (například: kontaktní formulář, rezervace pobytu a/nebo případná objednávka ve smyslu zákonném)

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webových stránek www.domena.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě:
(a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
(b) jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
(c) máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování;
(d) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
(e) všichni administrátoři se do systémů hlásí prostřednictvím dvoufázového ověření;
(f) systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
(g) počítače všech vývojářů jsou šifrovány;
(h) ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;
(i) jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu administrátorů;
(j) redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018.

Michilův zápisník


26. 9. 2018, 5:25

Odjezd na Rychleby, alespoň tam si to snad trochu užiju, i když budu jako Trabant mezi Poršáky. Neboli jako student z Ghany... mezi Pražáky. V úterý první lekce Čchi-kung (večer jako lék).

prezentace Single trail Moravský kras 2017

A nesnáším tyhle vektorový obrázky. Muhehe.

Michilova inspirace


Zázrak v rychlebských stezkách
Velký příběh Rychlebských stezek. Zdroj: YouTube.com, slavikpetrcom


Josh 'Ratboy' Bryceland: Madeira Dreamin'
Josh 'Ratboy' Bryceland smashing the mountain bike trails of Madeira on his new Santa Cruz Bronson. Zdroj: YouTube.com, Cut Media


A Trip on the Bronson

Contrary to sixties belief, we don’t all live in yellow submarines. Some folk live on canal boats instead. Take a trip with Josh Bryceland on his new Bronson, down in the woods near the town where he was born. Altogether now - “We all live in a…”
Zdroj: YouTube.com, Santa Cruz Bicycles